×
Kurumsal

Neden Önder İş Dünyası?

Toplum önderliğini misyon edinmiş olan “Asım’ın Nesli” İmam Hatipliler ve ahlak öncüsü müteşebbisler aynı ruh ikliminde buluşarak yeni Türkiye’nin kuruluş yolculuğunda İş Dünyasını ve sosyal hayatı toplumsal bir analizle;


 • İş dünyasının sahip çıkması gereken yetmiş yedi milyonluk büyük Türkiye’nin iyi fikirlerinin ve eğitimli insanlarının, fırsat arama adına beyin göçüyle heba olduğunu gördü.
 • Ülkenin temel dinamiği üretim ve sanayide dışa bağımlılık sorununa çözüm gereğini dikkate aldı.
 • Ülkemizin enerjide, tarımda ve hayvancılıkta halen kendine yeten bir ülke olamayışını tespit etti.
 • Doğal kaynaklarımızın (özellikle madenlerimizin) tam bir kapasite ve teknolojik çözümlerle tam bir iş güvenliği ile kullanılamadığını gözlemledi.
 • Yabancı yatırımcının kalıcı yatırımlar yerine sıcak para hareketlerine ve borsa yatırımlarına ilgi duyduğunu, sermayenin aradığı güvenin henüz tam olarak oluşmadığını ve büyük ölçekli ekonomik krizlerin ülkeye negatif etkisini geçmiş yıllardan örnekle algıladı.
 • ÖNSİAD gönüllüleri, Türkiye’nin özellikle bilişim alanında, inovasyon ve teknolojide dünyaya yön veren yirmi birinci yüz yıl muasır ülkelerin gerisinde olmasını dert edindi.
 • Bölgeler arasındaki yatırım adaletsizliğinin halen sürdüğü, teşvik sistemindeki lobiciliğin halen liyakatin önünde olduğu gerçeğini gözlemledi.
 • Savunma sanayinde, uçak ve otomotiv sektöründe devletin örnek yatırımlarını özel sektörün desteklemesini, yatırımlarının iller bazında adil bir biçimde daha kuşatıcı olmasının zorunlu olduğunu gördü.
 • Eğitim, araştırma ve geliştirmeye, özel sektörün yatırımlarının yetersizliğinin farkına vardı.
 • Sağlık sektöründe ve ilaç sanayinde yapılan devlet yatırımları ile teşviklerine özel sektörün gelişerek katılım sağlaması gerektiğini gördü.
 • ÖNSİAD gönüllüleri, gelişmekte olan ulaşım ve lojistiğin yeni bir hamleye daha ihtiyaç duyduğunu, buna bağlı olarak doğunun kalkınmasının önündeki bir engelin de yerinden ihracatın sınırlı kalmasının etkisini analiz etti.
 • Tüm bu fiziki sorunların yanında ÖNSİAD gönüllüleri, göz ardı edilen manevi hassasiyetlerin yeni ve büyük Türkiye’nin gelişim sürecinde dikkate alınmasını sağlayacak kurum ve platformların yeterince işlevsel olmadığını gözlemledi.
 • İş dünyasında vicdan sermayesinin muhasebesinde helal haram çizgisinin kaybolan değere dönüşmesini üzülerek tespit etti.
 • Toplumsal örgütlenmelerde menfaat merkezli ilkelerin ve bu doğrultudaki lobicilik kültürünün egemen anlayışa dönüştüğünü müşahede etti.
 • Halkımızın bir kesiminin devleti oluşturan toplum menfaatleri yerine, mensuplarının akıl ve hürriyetlerinin esir alındığı, sorgulama müsaadesinin olmadığı cemiyetlerin menfaatlerinin esas alındığını üzülerek gördü ve zihinleri uyuşmuş güdülenmeye mahkûm toplulukların ulusal kalkınmada etkin rol alamayacağının farkına vardı.
 • ÖNSİAD gönüllüleri onlarca milletin yüzyıllardır barış içerisinde yaşadığı büyük Türkiye’de ekonomik gelişmeleri engellemek isteyen ihanet mihraklarının tetiklemeye çalıştığı etnik milliyetçilik kavgalarını dert etti.
 • ÖNSİAD gönüllüleri mezheplerin yanı sıra cemaat ve ideolojik benzeri akımların zaafı olan meşrep taassubunun körüklenmeye çalışıldığının farkına vardı.
 • ÖNSİAD’ın kuruluşuna vesile olanlar; uzantıları dış dünyanın tesirinde ve emperyal güçlerin uzun vadeli planlarına taşeronluk yapanların da bilincine vardı.
 • Analizimiz gösterdi ki, sosyal hayat içerisindeki bir kısım STK’ lar ve yanı sıra iş dünyasının bir kesimi dar oligarşik yapıların teslimiyet tuzağına yakalanmıştır.
 • ÖNSİAD gönüllüleri ilahi referansı olmayan salt beşeri sistemlerin iş dünyasını evrensel ahlak normlarından yoksun anlayışlara yönelttiğini bilmektedir.
 • İnsanlığın ahlaki çöküşünü hızlandıran süreçlerde medya ve iletişim araçları en etkin biçimde kullanılmaktadır. Bu yolda insan en pervasız tutumlarla aşağılanarak reklam materyaline dönüşmüş ve vicdanlar körelmiştir.
 • İş hayatındaki ahlak dışı, haramla beslenen anlayışlar, kazanma hırsının körüklendiği ve ben merkezli, suçlu kimlikli insanların sayılarını da her geçen gün arttırmıştır.
 • Kazanma hırsının niteliksiz gayri meşru yollarında irtikap, rüşvet, suistimal, iltimas, yalan, haksızlık ve yolsuzluk bataklıkları, bir takım kılıflarla meşruiyet kazanarak, toplumun kılcal yapısına nüfuz etmektedir.
 • Faiz bataklığının nüfuz ettiği İş Dünyasının yanı sıra, toplumun da gönüllerini büsbütün karartması, ÖNSİAD’ın gelecek kaygısı ve yürek yangınıdır.
 • ÖNSİAD, “Mülk ve İhsan Sahibi”nin iş hayatına dair emir ve yasaklarının çiğnenir olmasını, fiili yokluk hükmüne düşürülmesini kabul etmemektedir.
 • Çok şükür ki bütün bütün yokluğa itilen ilahi referanslar bir süreden beri sevindirici yepyeni bir ruhla ve iradeyle imam hatiplilerin öncülüğünde yeniden dirilişi yaşamaya başladı.
 • Bizler sayıları milyonları aşan ve bu toplumun derdinin sıkletçe yükünü çeken “Asım’ın Nesli” İmam Hatipliler olarak İş Dünyasında da var ve “Önder” olmalıyız dedik.
 • Bu niyetle İmam Hatip Mezun, Mensup ve Gönüllüleri olarak helalin hâkim olduğu kazancı kutsallaştırıp, insanlığa vefa örneği sunacak ÖNSİAD’ı kurduk.
 • ÖNSİAD İmam Hatip Neslinin İş Dünyasında temsili ile ahlakça saygın ticaret anlayışına katkı adına, aynı ideal ve ülküyle Türkiye’nin donanımlı insanlarını İş Dünyasıyla tanıştıracak.
 • Ve inanıyoruz ki adalet, hakkaniyet, fazilet, şükür, erdem, ahlak, liyakat gibi vicdan sermayelerini esas alan ÖNSİAD gönüllüleri yaşam biçimleri ile de iş dünyasının örneği olacak.

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI