×
Kurumsal

Hakkımızda

“BİRLEŞEN ELLERİN BÜYÜK GÜCÜ ÖNSİAD”

ÖNSİAD, çeyrek asrı aşan bir süredir dostluk ve hizmet adına bir araya gelen, toplumsal sorunlara çözüm önerileri üreten, eğitime ve sosyal hayata katkı sunmaya çalışan fikirlerin tezahürüdür. İmam Hatiplilik Kimliğine yaslanan İş Adamları Derneği fikri, iki yıl gibi bir sürede dar çerçevedeki istişarelerin konusu olmuştur. Bu oluşum, yine aynı fikre sahip dostların önerisiyle 2011 yılında kurulan İmam Hatip Liseleri Mezun ve Mensup Dernekleri Platformunda (PLATFORMİST) gün yüzüne çıkmıştır. Daha sonra da İş Dünyasına dönük bir dernek oluşturma teklifine dönüşmüş, sekiz derneğin teveccühü ile benimsenen fikir 2013 yılında İmam Hatip Gönüllüleriyle de aynı idealde birleşerek güçlü bir zemin oluşturma kararını benimsemiştir.


Yirmi üye ile kurulan derneğimiz bugün Genel Başkanlık nezdinde bir Genel Sekreterlik, iki Genel Başkan Vekilliği, on Genel Başkan Yardımcılığı, yirmi dört Komisyon Başkanlığı, on üç Sektör Kurulu Başkanlığı, üç Genel Sekreter Yardımcılığı ve bir İdari Koordinatörlüğün teşkil ettiği çalışma ekibini oluşturmuştur. Kırk asil, otuz yedek Yönetim Kurulu Üyesiyle güçlü, kararlı ve azimli bir derneğe dönüşmüştür.


Hedeflerine ulaşmada gayretin sembolü olarak ilk adımı bin metrekarelik bir genel merkez tefriş ederek çalışmalarına başlamıştır. Derneğimiz kısa (bir yıl), orta (beş yıl) ve uzun (10 yıl) vadeli hedeflerin ilk adımını atarak kurumsallaşma sürecini kısa zamanda tamamlama noktasına gelmiştir. 2014 yılının son çeyreği içerisinde yapacağı faaliyetlerle de markalaşma, toplumsal bilinirlik, akreditasyon sürecini tamamlayarak hızlı büyüme ivmesine girme kararı almıştır.

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI