×
Genel Baskan

ÖNSİAD; mükemmele ulaştıran bir güçle, size uzanan dostluk eli olacak…

Bugün yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Kurtuluş mücadelesinin başlangıcından yüz yıl sonra yeni bir destan yazacak Anadolu halklarının el birliği ile çizdiği yeni hedefleri müşahede ediyoruz.


Dört kıtaya hükmeden, sözü kanun bir devletin yirminci asırda topraklarını korumak için yazılmış kahramanlık destanlarının ulvi bir amacı vardı. Bu amaç çağlar açmış ve yönetmiş bir medeniyetin, dahası ezelden ebede varlık sebebimiz kulluk şuurunun muhafazası ve Kurtuluş Savaşı mücadelesinden tam bağımsız bir ülke çıkarmaktı.


Bu necip milletin ecdadı, üzerine düşeni yüz binlerce şehit, milyonları aşan gaziyle yerine getirdi ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kurdu. Bugün yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğindeyiz. Kurtuluş mücadelesinin başlangıcından yüz yıl sonra yeni bir destan yazacak Anadolu halklarının el birliği ile çizdiği yeni hedefleri müşahede ediyoruz.


Aynı gayeye hizmetle, kökü tarihin derinliklerinde bir medeniyetin yeniden inşasına katkı adına bu necip milletin kültürel varisi İmam Hatipliler ve gönüllüleri olarak bizler de çıktık yola. Bizler; Büyüyen, gelişen, geleceğe umutla bakmaya başlayan ve vatandaşlarını fert fert özgüvenle buluşturan, yeryüzünde mevsimlerin en güzel renk ve nimetlerle buluştuğu cennet ülkemiz yeni ve büyük Türkiye’nin sevdalılarıyız.


Toplumun her alanında ve her açıdan erdemi temsili vazife edinmiş İmam Hatipliler, İş Dünyasının ahlakça çökmemesi için çırpındığı bir dönemde iş hayatının yangınlarına su taşımak için gönül dostlarıyla kadim bir birlikteliğin ilk adımlarını 2011 yılında attı. Bir elin parmakları sayısınca arkadaşımızın gayretiyle iki yıl üzerinde çalışılarak zihinlerde şekillenen kurumumuz 2013 yılının aralık ayında kuruldu. ÖNSİAD; kaybolmaya yüz tutmuş ahlakça saygın ticaret anlayışının yeniden ikamesi için, İmam Hatip Nesli ile gönüllülerinin aynı ruh ve iklimde buluştuğu adres oldu.


Değerli dostlar; derdimiz çok, öyleyse yapacak iş de çok. Kadim bir geleneğe sahip medeniyetimizde ezelden ebede yeryüzünde zulmün amansız düşmanı olup adalet dağıtan, birbirinden farklı millet ve kavimleri aynı ideal ile kutsal bir davadır bizleri buluşturan. ÖNSİAD; maddeci anlayışların sömürüsüne bigâne kalmamak için, yeryüzünde bir tek biz kalsak da hakikat ve adaletin temsilcisi olmak için vatanımız ve derdimiz Türkiye’nin aidiyet hissi en yüksek eğitim kurumu İmam Hatip Okullarının kültürünü almış bireylerin ve gönüllülerinin ticaret hayatındaki temsilcisi olacak.


İyi bilinmelidir ki artık temel ihtiyaçlarla yetinen toplum yerine birçok alanda hayatı kolaylaştıran nimetlere talebi olan daha müreffeh bir toplum haline geldik. Bu noktada hayatı ve sistemleri daha çok sorgulayan, daha iyiyi ve mükemmeli arayan iç dünyamız toplumsal bir profil de geliştirdi. Bu yüzdendir ki hızla büyümekte olan yeni ve büyük Türkiye medeniyetinin inşasında vizyonu tarihsel bağlarıyla bütünleştirilerek geliştirmelidir. Orta sınıfın eğitim ve vizyon açısından taleplerini yükselttiği dikkate alınmalıdır. Sağlam ve güçlü bir medeniyetin inşasının temel taşı ekonomik kalkınmadır. İrili ufaklı krizlerin yaşandığı ekonomilerde dalgalanmalardan hasarsız çıkmak için tek vücut olarak refleks geliştirmek zorunludur. Bunun yanında ahlakça yüksek vizyon sunan, eğitimli, tasarruf bilinci gelişmiş, doğru yatırım yapan, gelecek vizyonunu kurgulayan özgüveni yüksek bireylerin sayısını da artırmak gerekir.


Batıda gelişen sınırsız tüketim adına her türlü davranışın meşru görülmesi örneği, özgün ve yeni Türkiye medeniyetinin inşasının daha güçlü temellerle çerçevelenmesini gerektirir. Medeniyet tasavvurumuzun mimariden edebiyata, ekonomik sistemden sanata her alanda çağlar ötesi bir hikâyesi olması gerekir. Bütün bu beklentilerin ortak paydası ise doğruluk, dürüstlük ve hülasa ilahi rızaya yaslanır.


Bu bakışla referans aldığımız davanın yalnızca dünyaya değil ahirete de taalluk ettiğinin şuurunu, önce kendimiz idrak edecek ve sesimizin soluğumuzun ulaştığı her yere taşıyacağız. Söylemleri ile yaşam biçimini iş hayatıyla örtüştüren bir neslin hikâyesine kapı açacak, iş dünyasının her alanında duruşumuz, tavrımız ve düsturlarımızla örnek olacağız.


Tüm dostlarımıza müjdemiz olsun ki “Artık Azimle Çalışma Zamanı” dedik. Faaliyet takvimimizi behemehâl hayata geçirecek, hızlı ve sonuç odaklı çalışmalar gerçekleştirmeye başladık. Öncelikle geniş ve katılımcı bir yönetimle çalışmaya karar verdik. Genel Başkanlığımız nezdinde Genel Sekreterliği, Genel Başkan Vekillikleri, Genel Başkan Yardımcılıkları, Komisyon Başkanlıkları, Sektör Kurul Başkanlıkları, Denetim, İstişare ve Haysiyet Kurullarımızla doksan iki kişilik dev bir organizasyon oluşturduk. İş ve toplum hayatımıza yeni bir dinamik kazandıracak ÖNSİAD’ın amaçlarını yaşam biçimine çevirecek ekip ruhu inşallah 2015 yılında 5000 üye sayısına ulaşacak. Faaliyetlerimiz hız kesmeden artarak devam edecek.


Eğitim, Sanayi, Bilişim, % 100 Faizsiz Bankacılık, Enerji, Turizm, Tarım, Gayrimenkul, İnşaat ve birçok alanda uzun vadede yapılacak projelerin araştırmaları yapılarak rapora dönüştürülecek.


Aynı ülkü ve istikbal için sizi de ÖNSİAD’da görev almaya birlikte çalışmaya davet ediyoruz…


Ve diyoruz ki; Asım’ın Nesli İmam Hatipliler ve Gönüllüleri sözlerinin yanı sıra yaşam biçimleri ile de iş dünyasının örneği olacak. Nimet gördüğü helal ticareti yayacak, haramı iş hayatından atmak için çalışacak, helalin hükmettiği kazancı kutsallaştırıp, insanlığa vefa örneği sunacak.

ÖNSİAD

ÜYE FİRMALARIMIZ VE FAALİYET ALANLARI